dijital dönüşüm

Dijital Dönüşüm ve Etkileri

Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir.  Yaşadığımız teknolojik ve hızlı değişimler sebebiyle Giderek insanların robotlaştırıldığı ve robotların da insansılaştığı bir dünyada yaşıyoruz. Peki gelecekte bizi ne bekliyor? Dijital dönüşümü neresinden yakalamalıyız? Dünya’nın en büyük ansiklopedisi Vikipedia ya göre dijital dönüşüm’ün tarifi şöyle: Toplumsal ve sektörel ihtiyaçlara dijital teknolojilerin entegrasyonuyla çözüm yaratmak. Buna bağlı olarak iş yapış şekillerinin ve kültürün gelişmesi ve değişmesi süreci.  Evet […]

Başa dön