Öğrenme Hizmeti Sağlayıcıları için ISO 29993 Belgelendirmesi

Soru: Eğitim programlarınıza ve eğitim materyallerinize tanınırlık kazandırmak ve değerini arttırmak ister misiniz?

Soru: Eğitim alanında rekabet gücünüzü arttırmak ister misiniz?

Cevaplarınız eğer evetse, bir sonraki adımınız: ISO 29993 Belgelendirmesi olacak. 

Bu Standart’a Neden İhtiyaç Duyuldu?

 1. Milyonlarca Eğitim Servis Sağlayıcısı (LSP) binlerce özel tasarlanmış formal olmayan eğitim kursu teklifi sunmaktadır. Bu formal olmayan eğitimlerin kalitesini kontrol altına almak için daha önce bir standart veya rehber dokuman yoktu.
 2. Eğitim alanlar için, farklı eğitim sağlayıcılar tarafından sunulan formal olmayan ama benzer özelliklerdeki eğitimler için bir karşılaştırma mekanizması yoktu.
 3. Eğitim için gerekli etkenlerden biri olarak şirketlerin bilgi edinme ihtiyacına ve işlerine odaklı hizmet vermek aranan bir unsur oldu.

Bu gereklerin tamamı ISO 29993 standardı tarafından açıklanmış durumdadır. 

Bu standard ile birlikte; odak noktası “eğitim” den, eğitim katılımcılarının ihtiyacına uygun “öğrenme” ye kaydırılmış oldu. Ve yine eğitime katılım sağlanmasından ziyade eğitim katılımcısının eğitim sonunda elde ettiği katma değere odaklanıldığını görüyoruz.

Eğitim Sağlayıcı” teriminden “Öğrenim Hizmetleri Sağlayıcı” terimine geçilmesinin bir sebebi de bu odak değişikliğidir. 

Formal Olmayan Eğitim : Her yaştan katılıma açık, ilk, orta ve yüksek düzeyde formal eğitim tanımı dışında kalan organize ve sürdürülebilir eğitim aktiviteleri. 

ISO 29993 standardı iki temel bölüme odaklanmaktadır.

 1. Öğrenme Hizmetleri
 2. Öğrenme Hizmet Sağlayıcısının Yönetimi

ISO 29993 – Öğrenci’ye Sağladığı Yararlar

 1. Öğrenim Sağlama teklifinde Şeffaflık / Karşılaştırılabilirlik
 2. Uluslararası Tanınırlık
 3. Geliştirilmiş / Zenginleştirilmiş  Öğrenim Deneyimi
 4. Yetkin Eğitmenler ile Etkileşimli Öğrenim 
 5. Güçlü Mesleki Yeterlilikler Kazanma
 6. İşveren için Yüksek bir Değer


ISO 29993 – Öğrenim Hizmetleri Sağlayıcısına Sağladığı Yararlar

 1. Eğitim Programlarında Mükemmellik
 2. Açıkça Tanımlanmış ve Dokumante Edilmiş Süreçler
 3. Uluslararası Tanınan bir ISO Standardına göre Belgelendirilme İmkanı
 4. Sürekli Gelişim ve Optimizasyon için bir Araç
 5. Çalışanların Değişim Sürecine Aktif Katılımının Sağlanması
 6. Rekabetçi Pazar Şartlarında Lider Konuma Yükselmek
Öğrenme Hizmeti Sağlayıcıları için ISO 29993 Belgelendirmesi
Başa dön